June 23, 2023

Civic education is vital in promoting youth participation in elections. Here’s why:

By: Tyesha Pillay Globally, voter participation is considered one of the primary cornerstones of democracy and the simplest method towards guaranteeing that a political system is […]
June 22, 2023

Kungani Imfundo Ephakeme eNingizimu Afrika yehluleka ukulungiselela ikusasa lentsha ukuze ithole imisebenzi?

Stanley O. Ehiane no Paul Kariuki Kulesikhathi lapho izimo zomnotho ezingeni lomhlaba ziya ngokushintsha kanye nomphakathi othuthukayo ngolwazi, imfundo iya ngokubaluleka kakhulu. Ngakho ukuthuthukisa abasebenzi ngolwazi […]
June 21, 2023

Mobilising our youth to actively participate in formal political processes is critically important for our democracy.

By: Stef Terblanche In recognition of the role South Africa’s youth played in ending apartheid and bringing about democracy, June is recognised as Youth Month, while […]
June 18, 2023

7th Annual Youth Indaba: Repositioning youth political participation in advancing socioeconomic development in South Africa: Challenges and Possibilities.

On 14 June, the Democracy Development Program hosted the 7th Annual Youth Indaba. The Youth Indaba theme for this year was Repositioning youth political participation in […]
June 15, 2023

Democracy is for using, not mocking

By: Steven Friedman, For the people in South Africa whose voices matter, democracy is working far better than expected. All it needs is citizens who appreciate […]
June 14, 2023

Why is the Tertiary Education in South Africa Ineffective in Preparing Young People for the Work Place?

By: Stanley Ehiane, In the current era of the neoliberal economic revolution, the global economic order, and the rising knowledge society, the education system is becoming […]
June 14, 2023

Articulation of Graduate Unemployment in SA Remains A Work in Progress in Higher Education Sector

By: Norah Hashim Msuya South Africa’s higher education sector has witnessed significant growth in recent years, providing increased access to tertiary education. The sector has long […]
June 14, 2023

Afrobarometer – Partner briefing on SA’s Survey

On 13 June 2023, Afrobarometer in partnership with the Democracy Development Program hosted its partner briefing on South Africa’s survey. The survey focused on elections, climate […]
June 9, 2023

Ingabe kusho ukuthini ukufakwa kweThekwini Metro ngaphansi kwesigaba 154 kubahlali ?

Paul Kariuki no  Avin Bhola Lesisimo uMasipala weTheku akuso singaguquka senziwe ngcono, kodwa ukuze lokhu kwenzeke, kungadinga ukubambisana phakathi kwezinhlaka ezahlukene. Ngokusho kuka: Paul Kariuki ekanye […]